Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 758/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

renty planistycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości powstaje wówczas, gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany wartość nieruchomości wzrosła...
, na przykład nakładami poczynionymi na nieruchomość przez jej właściciela., W takiej sytuacji brak jest podstaw do ustalenia opłaty planistycznej, gdyż opłata...