Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

VI SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

, co mogło mieć znaczenia dla naliczenia renty planistycznej, w akcie nie wskazano po kim następuje dział spadku i jakiej nieruchomości dotyczy zniesienie współwłasności...
w nim podstawy prawnej jego wydania., Brak powołania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania (przy zaistnieniu nowego planu) mogło mieć znaczenia dla naliczenia renty...

VI SA/Wa 613/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

z punktu widzenia przepisu art. 36 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związanych z nowym planem konsekwencji naliczenia tzw. renty...
planistycznej. Zagadnienie to nie zostało w projekcie aktu notarialnego wyjaśnione., Nie zawarto także istotnej dla stron informacji o obowiązku podatkowym nabywcy prawa...