Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
planistycznego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...]w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy OŚ...