Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II SAB/Wa 607/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

budowlanego, czy też operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej'. Powyższy pogląd znajduje odniesienie...