Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 995/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

' w zakresie, w jakim nie określa stawki procentowej na podstawie której będzie określana tzw. 'renta planistyczna'. Brak jest określenia stosownej stawki dla wyznaczonych...
parametrów zabudowy i 24 - braku określenia stawki renty planistycznej. Rację ma organ twierdząc, że zamieszczenie w § 5 ust.1 planu definicji wtórnej parcelacji...

II SA/Gd 606/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-15

w związku z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i nie może sama...
, nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie dopuszczalnej kolorystyki obiektów. Zarzucono również objęcie materią planu kwestii...

II SA/Gd 648/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-13

z tym ustalenie wynikające z art. 36 ust. 4 ustawy jest bezprzedmiotowe, ponieważ gmina sama sobie nie może naliczyć renty planistycznej i nie może sama sobie ją zapłacić, operacja...
z sąsiedztwem cmentarza; brak określenia minimalnej intensywności zabudowy; nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie...