Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1405/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

notariusza, gdyż wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz możliwość obciążenia sprzedającego rentą planistyczną...
. W szczególności strona kupująca powinna znać wysokość należnego podatku od czynności cywilnoprawnych natomiast strona sprzedająca powinna orientować się co do obowiązku zapłaty renty...

II SAB/Wa 607/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

budowlanego, czy też operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej'. Powyższy pogląd znajduje odniesienie...

VI SA/Wa 1306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

poniżej minimum staranności notariusza, gdyż wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz możliwość obciążenia sprzedającego rentą...
planistyczną są bardzo prawdopodobne, a mogłoby to nastąpić po przesłaniu przez notariusza aktu notarialnego na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...