Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 561/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-08

dopłat ONW w formie renty planistycznej,, - niezgodność z Konstytucją definicji 'obszaru wiejskiego' jako gruntów położonych w obrębach wiejskich, gdy prawidłowo...