Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 437/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

procentowych, na podstawie których ustala się tzw. rentę planistyczną (pkt 12)., Wszystkie wymienione aspekty zostały określone w uchwale z dnia 19 grudnia 2005 r...
, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego (III). W rozdziale IV (Przepisy końcowe) w § 56 określono natomiast stawki procentowe tzw. renty planistycznej...