Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 745/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

kalkulacja wysokości renty planistycznej została ustalona przez organ orzekający w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 25 znajdującej się na s. 45 operatu szacunkowego...
z dnia 8 czerwca 2010 r.. Od działki oznaczonej symbolem Rl, R2, ZŁ o łącznej powierzchni 199,5103 ha nie została naliczona renta planistyczna. Od działki oznaczonej symbolem...

II SA/Wr 634/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-11

w niniejszej sprawie wysokość renty planistycznej od wartości nieruchomości po uchyleniu planu (na dzień zbycia) odjęto wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu (na dzień...
zbycia), co dało kwotę 23.726,00 zł, którą to z kolei pomnożono przez obowiązująca stawkę renty planistycznej. W ten sposób przyjęto, że G. P.-L. za zbycie nieruchomości...

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
renty planistycznej, objętej wskazanym wcześniej tytułem wykonawczym z dnia [...].06.2014 r., W dniu [...].06.2014 r. organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu...

II SA/Wr 424/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Wr 530/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Wr 420/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15...

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust...

II SA/Wr 426/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Wr 531/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r. II OSK 545/10). Biorąc powyższe pod uwagę skład...
okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II SA/Wr 476/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

. A nr [...])., Renta planistyczna ustalona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6 grudnia 2007 r., sporządzonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia...
planu wyliczona została na kwotę 8.326,00 zł (3,04zł x 2641m2) (powinno być 8029 zł, ten błąd rachunkowy jest korzystny dla strony). Renta planistyczna stanowiąca 10...
1   Następne >   +2   +5   +10   26