Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

, a w konsekwencji brak uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki przy rozpoznawaniu wniosku spółki o udzielenie ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej...
kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka obecnie nadal inwestowała swoje środki w rozwój spółki...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej' , jak również brak rozpoznania wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżącą w odwołaniu,, - naruszenie przepisów...
dla danego wnioskodawcy wywołałaby konieczność zapłacenia danej kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka...

I SA/Sz 732/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-17

, a to oznacza, że obowiązek zapłaty renty planistycznej powstaje z mocy prawa już w momencie ziszczenia się powyższych przesłanek i niezależnie od innych okoliczności. Zbycie...
nieruchomości jest więc czynnością, która uruchamia aktywność organu administracji publicznej w zakresie egzekwowania obowiązku zapłaty renty planistycznej, a to na skutek...