Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 159/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-24

można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy, na przykład...
z art. 36 ustawy, poprzez wprowadzenie zerowej stawki planistycznej. Wojewoda wskazał, że art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy stanowi, że w planie miejscowym określa...

II SA/Op 64/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-08

. Wskazując na analogiczny problem, który wystąpił w przypadku zasadności pobierania renty planistycznej, tzw. opłaty wynikającej z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r...