Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-03

oraz ustalenie renty planistycznej w wysokości 30 %. W zakresie wartości nieruchomości wskazali, iż w momencie zakupu przedmiotowa nieruchomość miała wartość wyższą od przyjętej...
, ani też nie zastępuje uzasadnienia tej decyzji, gdyż jest obligatoryjnym dowodem w postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej...

II SA/Op 388/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-28

działek. Gdyby został poinformowany o konieczności zapłaty renty planistycznej, to skorygowałby odpowiednio ceny gruntu do korzystnej dla siebie wysokości., Postanowieniem...