Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 332/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

przez organy, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4 ustawy...
do ustalenia innej niższej wartości nieruchomości przed i po zmianie planu, a podstawę ustalenia renty planistycznej stanowi właśnie opinia o wartości nieruchomości w formie...

II SA/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-03

oraz ustalenie renty planistycznej w wysokości 30 %. W zakresie wartości nieruchomości wskazali, iż w momencie zakupu przedmiotowa nieruchomość miała wartość wyższą od przyjętej...
, ani też nie zastępuje uzasadnienia tej decyzji, gdyż jest obligatoryjnym dowodem w postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej...