Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 907/98 - Wyrok NSA z 1998-12-21

. 415/ /tzw. renty planistycznej/, na poziomie nie przekraczającym 30 procent wzrostu wartości nieruchomości, a więc zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy nie stanowi...
sporządzającego plan miejscowy. Ustalenie renty planistycznej na poziomie 30 procent w ocenie organu gminy jest więc zgodne z prawem, w związku z czym skarga zarzucająca...

OPK 16/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-30

sądowym, a ich istota rzutuje na sposób rozstrzygnięcia sprawy, skoro uruchomiona została procedura naliczenia tzw. renty planistycznej., Naczelny Sąd Administracyjny...
tej ustawy instytucja prawna tzw. renty planistycznej związana jest bądź z obniżeniem /ust. 2/, bądź ze wzrostem /ust. 3/ wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą...

IV SA 2042/00 - Wyrok NSA z 2002-07-09

ją w terminie 5 lat od chwili zmiany planu, istniała podstawa do pobrania jednorazowej opłaty stanowiącej rentę planistyczną., Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty...