Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

ustalającej dla skarżącego jednorazową opłatę z tytułu tzw. 'renty planistycznej' w wysokości 812.700,00 zł, po upływie końcowego terminu biegu przedawnienia prawa do wymiaru...
, ponieważ decyzja ostatecznie ustalająca wymiar zobowiązania z tytułu tzw. 'renty planistycznej' została doręczona po upływie 3 lat od końca roku podatkowego...