Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 16/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-30

sądowym, a ich istota rzutuje na sposób rozstrzygnięcia sprawy, skoro uruchomiona została procedura naliczenia tzw. renty planistycznej., Naczelny Sąd Administracyjny...
tej ustawy instytucja prawna tzw. renty planistycznej związana jest bądź z obniżeniem /ust. 2/, bądź ze wzrostem /ust. 3/ wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą...