Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

IV SA 907/98 - Wyrok NSA z 1998-12-21

. 415/ /tzw. renty planistycznej/, na poziomie nie przekraczającym 30 procent wzrostu wartości nieruchomości, a więc zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy nie stanowi...
sporządzającego plan miejscowy. Ustalenie renty planistycznej na poziomie 30 procent w ocenie organu gminy jest więc zgodne z prawem, w związku z czym skarga zarzucająca...