Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 766/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) i sporządzeniu operatu szacunkowego, Prezydent Miasta K. decyzją z dnia [...]. ustalił wobec E.Ł. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu...
wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego w wysokości [...]zł., Wysokość renty planistycznej ustalono przy założeniu wzrostu wartości tejże...

IV SA/Wa 639/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2005 r. o ustaleniu renty planistycznej. Wniosek ten nie został jeszcze przez organ rozpoznany., W tej sytuacji Sąd stwierdza, że wynik...
naliczonych od nieuregulowanej w terminie określonym w decyzji Prezydenta W. nr [...], z dnia [...] czerwca 2005 r., opłaty planistycznej., Z akt administracyjnych sprawy...