Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 463/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-26

[...] Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. a.bł. W dniu 28 kwietnia 2014r. do Wojewódzkiego...
argumentowała, iż wobec wysokości wymierzonej renty planistycznej, w przypadku braku wykonania decyzji, zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody skarżącemu...

IV SA/Wa 1956/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-23

[...] kwietnia 2014 r. Wniosek ten pełnomocnik skarżącej argumentował tym, że wysokość ustalonej renty planistycznej jest tak znacząca, że jej zapłacenie na obecnym etapie...
449.247,84 zł miesięcznie i w związku z tym przedmiotowa renta planistyczna nie może zostać uiszczona bez poważnego uszczerbku dla płynności finansowej Spółki...

II SA/Gd 206/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Gd 211/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Gd 210/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Gd 209/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Gd 208/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Gd 207/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Gd 205/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

decyzji., Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł...
zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę...

II SA/Wr 457/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-29

2009 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wskazując, że jej wykonanie, mając na uwadze kwotę renty planistycznej, którą ma zapłacić, oznacza...
powołała się na ustawowe przesłanki wstrzymania wykonania jedynie w sposób ogólny, jednakże mając na uwadze kwotę renty planistycznej (84.000,00 zł) uznać należy...
1   Następne >   +2   +5   8