Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 560/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

planu miejscowego może dojść tylko do zbycia własności nieruchomości, z czym wiązałaby się możliwość ustalenia tzw. renty planistycznej, nie natomiast ze zbyciem...
administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., dalej w skrócie u.p.p.s.a.), wniósł skargę na powyższą uchwałę planistyczną domagając się stwierdzenia...

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
planistycznego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...]w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy OŚ...

II SA/Wr 333/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-02

, ale w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w O. z [...].01.2006 r. Nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
w niniejszej sprawie odwołały się do ustaleń obowiązującego aktu planistycznego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w O. z [...].01.2006 r. Nr [...] w sprawie miejscowego planu...