Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

zapłaty tzw. renty planistycznej. Nie stanowi to wypełnienia obowiązków notariusza z art. 80 § 3 Prawa o notariacie. Taksa notarialna jest zawyżona. Zbędnie umieszczono...