Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 393/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

skutkującą przyjęciem, że możliwe jest wystąpienie tzw. renty planistycznej wbrew interpretacji wynikającej z podawanych w skardze m.in. orzeczeń sądów administracyjnych...

VI SA/Wa 2998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

zapłaty tzw. renty planistycznej. Nie stanowi to wypełnienia obowiązków notariusza z art. 80 § 3 Prawa o notariacie. Taksa notarialna jest zawyżona. Zbędnie umieszczono...

II GSK 761/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

wskazania liczbowo członków rady nadzorczej w I projekcie aktu z pierwszego dnia egzaminu; brak określenia wysokości dopłat; brak pouczenia o rencie planistycznej...