Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 977/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-19

sporządzona została przez rzeczoznawców majątkowych opinia dotycząca renty planistycznej dla sąsiedniej działki gruntu Nr [...], którą strona planowała przeznaczyć...
u.p.z.p. planu miejscowego z dnia [...] kwietnia 1993 r., na skutek braku ciągłości działań planistycznych miasta, działka odwołujących się oznaczona w ewidencji gruntów...