Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 975/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-02

drogi skutkował pomniejszeniem kwestionowanej przez skarżącego nieruchomości, z uwagi na planistyczne ukształtowanie drogi, która w końcowym fragmencie nieruchomości...
wskazała, że działkę nr 1510 jej teściowie oddali na Skarb Państwa za rentę rolnicza. W następnych latach dzierżawiła tę działkę i planowała jej zakup ale gmina odmówiła...