Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 451/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-05

ze skargi G. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej postanawia - oddalić...
działek zostały przeznaczone na: spłatę zadłużenia, podłączenie prądu, remont i ocieplenie domu, opłacenie renty planistycznej, wybudowanie zjazdu oraz założenie linii...

II SA/Bk 542/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-25

. Ponadto wnioskodawczyni posiada zadłużenie w KRUS oraz jest zobowiązana do pokrycia należności na kwotę 9.082,98 zł z tytułu renty planistycznej (k. 10-18...
opłat, w tym za mieszkanie brata - 5.075,54 zł, z tytułu renty planistycznej - 9.082,98 zł, zaś należność KRUS została rozłożona na raty., Majątek G. D. stanowi dom...

II OZ 1236/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej postanawia: oddalić zażalenie...
z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej, W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji podniósł, że analiza materialnych i finansowych...

II SA/Bk 451/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-15

ze skargi G. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej p o s t a n...
medyczną, potwierdzenie zapłaty renty planistycznej, postanowienie Sądu Rejonowego w B. z dnia [...] kwietnia 2008 r. sygn. akt [...], zamówienie na nagrobek, kosztorys...

II SA/Bk 542/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-08

wnioskodawczyni posiada zadłużenie w regulowaniu bieżących opłat, w tym za mieszkanie brata - 5.075,54 zł, z tytułu renty planistycznej - 9.082,98 zł, zaś należność KRUS została...
jest aktualnie zadłużone na kwotę 5.075,54 zł. Ponadto wnioskodawczyni posiada zadłużenie w KRUS oraz jest zobowiązana do pokrycia należności na kwotę 9.082,98 zł z tytułu renty...

II OZ 512/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

. [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 12 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odmówił przyznania...
ustalenia renty planistycznej., W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał, że G. D. wnosząc o przyznanie prawa pomocy podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym...

II OZ 496/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu renty planistycznej postanawia: oddalić zażalenie. 4 1 Postanowieniem z 28 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z [...] czerwca 2013 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu renty...

IV SA/Wa 787/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

na pokrycie należności z tytułu tzw. renty planistycznej, wysokość świadczenia do wypłaty wynosi 1.385,93 zł., Ze względu na zły stan zdrowia skarżący zmuszony...
bieżącego roku oraz znajdujących się w aktach administracyjnych dokumentów z postępowania egzekucyjnego dotyczącego zaległości z tytułu tzw. renty plastycznej wynika...

II SA/Gd 150/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-02

, ponieważ stanowią zabezpieczenie roszczeń Gminy C. tytułem opłaty adiacenckiej i renty planistycznej. Posiada zadłużenie w banku na kwotę około 12 tys. zł...
oraz zobowiązania względem rodziny na kwotę ok. 10 tys. zł. Dzieci ( Marta lat 18, Mateusz 17 lat i Michał lat 14) otrzymują rentę rodzinną około 500 zł oraz świadczenia rodzinne...

II SA/Łd 645/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Odwoławczego w P. w przedmiocie renty planistycznej., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2010 r. skarżąca...
1   Następne >   +2   6