Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

od [...] % i stanowią element kształtowania polityki przestrzennej miasta w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Ustalenie stawki renty planistycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego...
[...]% stawkę opłaty planistycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego w K., co w niedopuszczalny sposób doprowadziło do zróżnicowania praw podmiotów znajdujących...

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

ustalenia renty planistycznej. Wobec powyższego organ uznał, że nie można traktować telefonicznego powiadomienia M. S. - współpracownika odwołującego...