Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 3171/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pobierane z tytułu czynności...
technicznej na pasie drogowym - uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów...

I SA/Gd 508/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-15

finansowych na plany, opłaty związane z podziałem: 30 % renty planistycznej, 50% opłaty adiacyjnej., Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2010 r...
uzyskanie środków finansowych na poczet opłat związanych z rentą planistyczną i opłatą adiacyjną. W wezwaniu do usunięcia prawa skarżąca wyjaśniła, że grunt...

I SA/Kr 543/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-19

- w szczególności:, (a) dochody z podatku od nieruchomości, (b) opłaty skarbowej, (c) opłaty targowej, (d) opłaty adiacenckiej, (e) renty planistycznej, (f) udział w podatkach...
przez Gminę określonych wpływów - w szczególności dochody z podatku od nieruchomości i opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz udział...

I FSK 13/11 - Wyrok NSA z 2011-11-10

związane z podziałem: 30 % renty planistycznej, 50% opłaty adiacyjnej., Dyrektor Izby Skarbowej w B. działając z upoważnienia Ministra Finansów w interpretacji...
wyłącznie 'podatki od nieruchomości'. Ponadto zbycie wyodrębnionych działek miało na celu uzyskanie środków finansowych na poczet opłat związanych z rentą planistyczną...

I SA/Rz 207/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

z podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udział w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, jak również wpływy...
. 7 i art. 8 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Uzyskiwane przez Gminę wpływy z opłaty skarbowej, targowej, adiacenckiej, renty planistycznej, z decyzji...

I FSK 1702/10 - Wyrok NSA z 2011-06-21

jest, że operaty szacunkowe są sporządzane w kwotach netto, bez uwzględnienia zewnętrznych elementów cenotwórczych, takich jak podatki obrotowe, renty planistyczne, hipoteki...
są sporządzane w kwotach netto bez uwzględnienia zewnętrznych elementów cenotwórczych, takich jak podatki obrotowe, renty planistyczne, hipoteki itp. Taki wniosek wynika...

I FSK 1266/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

, adiacenckiej; renty planistycznej; udział w podatkach dochodowych; subwencje ogólne; jak również wpływy z administracyjnych decyzji, pozwoleń i koncesji, tj. w szczególności...

I SA/Rz 952/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-17

: dochodów z podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udziału w podatkach dochodowych, subwencji ogólnych...

I FSK 1902/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

, tzn. podatków, opłat , renty planistycznej. Ponadto gmina |, |podejmuje również działania niezwiązane z uzyskiwaniem wpływów (budowa ogólnodostępnej infrastruktury...
1   Następne >   3