Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 971/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-23

wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. rentę planistyczną) w wysokości 9 972,82 złotych., Uzasadniając...
- Łęg' i zostały spełnione dwie przesłanki niezbędne dla ustalenia renty planistycznej, tj. określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Kr 1539/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-04

w formie operatu szacunkowego. Obligatoryjnym środkiem dowodowym w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej jest wycena sporządzona przez uprawnioną osobę. Wycena...
, że w tym dniu wydana została opinia co do podziału działki [....] , z której powstała działka [....] ., Opłata planistyczna nie może obejmować zmiany wartości działki spowodowanej...