Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 825/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-25

2009 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej, na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r., Termin do zgłoszenia...