Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 462/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-18

decyzji wynikających z wyżej wymienionych ustaw uniemożliwia skarżącemu, jak również Skarbowi Państwa, uzyskanie renty planistycznej z tego terenu pozostającego w granicach...
stronom uzyskanie renty planistycznej, jeżeli jest taka wola Rady Miasta, że zdecyduje się na zapłatę tych rent planistycznych, aby tylko utworzyć sztuczny zbiornik...