Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 735/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

0-30% i stanowią element kształtowania polityki przestrzennej miasta w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Ustalenie stawki renty planistycznej dla Akademii Wychowania...
. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin publicznych. Teza...

II OSK 2921/13 - Wyrok NSA z 2015-07-02

z dnia 14 grudnia 2009 r. o stwierdzenie nadpłaty z tytułu renty planistycznej oraz w następnych pismach (wnioskach) o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia...
[...] sierpnia 2007 r. i jej uostatecznieniu, gdy skarżąca wraz z mężem zaczęli kwestionować zasadność naliczenia renty planistycznej od działek darowanych...