Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 805/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

roszczeń). Wówczas właściwy organ wydaje decyzję, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy i dopiero ta decyzja nakłada na stronę obowiązek uiszczenia renty planistycznej...
nie nakłada na stronę obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej. Podstawy prawne decyzji wydanych na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

II OZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...

II OZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...

II OZ 38/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...

II OZ 40/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...

II OZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...

II OZ 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...

II OZ 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty w konkretnej...

II OZ 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty w konkretnej...

II OZ 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

rozpoznania), to w istocie dotyczyło decyzji organu I instancji określającej konkretną należność z tytułu renty planistycznej. Zaskarżony akt dotyczy zatem wymiaru opłaty...
1   Następne >   2