Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Po 72/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-10

miejscowych aktywizacji gospodarczej, w których renta planistyczna została uchwalona na poziomie poniżej 30%., W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że wnosi o jej oddalenia...
, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, zwaną rentą planistyczną. Dalej organ wskazał, iż wobec powyższego informacje o wysokości stawki...

II SAB/Lu 142/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-14

zlecającego jego sporządzenie w związku z realizacją swoich ustawowych zadań. Zarazem też ocena ma wpływ na określenie wysokości odszkodowania, renty planistycznej czy opłaty...
. Tym samym sprzyja osiągnięciu celu jakim jest ustalenie wysokości odszkodowania, opłaty planistycznej, renty planistycznej czy opłaty aktualizacyjnej za wieczyste użytkowanie...

II SA/Go 595/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-06

, czy też operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej. W ocenie sądu nieuprawnionym byłoby wyłączenie...

II SAB/Wa 309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej. W ocenie Sądu, nieuprawnionym byłoby wyłączenie spośród dokumentów podlegających ujawnieniu w trybie...

II SAB/Wa 607/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

budowlanego, czy też operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej'. Powyższy pogląd znajduje odniesienie...

I OSK 315/08 - Wyrok NSA z 2008-09-18

wysokości tzw. renty planistycznej. W ocenie Sądu, nieuprawnionym byłoby wyłączenie spośród dokumentów podlegających ujawnieniu w trybie u.d.i.p skarg, czy też petycji...