Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

I SA/Bd 505/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-24

wydane z rażącym naruszeniem prawa. Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi...
Transportu Drogowego odmówił stronie uzupełnienia i sprostowania decyzji z dnia 1 marca 2022 r. w zakresie rozstrzygnięcia oraz pouczenia co do prawa odwołania, wniesienia...

I SA/Bd 504/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-24

, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego odmówił stronie uzupełnienia i sprostowania decyzji z dnia 9 maja 2022 r. w zakresie rozstrzygnięcia oraz pouczenia co do prawa...

II SA/Bd 711/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-08-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na czynność [...] Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie zawiadomienia o rażącym naruszeniu przepisów dotyczących przewozu...
lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...