Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II SAB/Kr 70/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

. nie stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z dnia 7 marca 2011 r. (wpływ do organu w dniu 11 marca 2011 r.) J.K. wystąpiła...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpiło na podstawie art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...