Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SAB/Wa 40/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

z rozpoznaniem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Prezesa Urzędu...
zarzuca organowi przewlekłe prowadzenie sprawy, domagając się stwierdzenia przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego z rażącym naruszeniem prawa...

VII SAB/Wa 275/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

Lotnictwa Cywilnego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącemu S. S. od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego sumę pieniężną w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc...
wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie...

VII SAB/Wa 45/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżących (...) kwoty po 100 (sto) złotych tytułem wpisu...
do wydania aktu w terminie 30 dni oraz stwierdzenia przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu...

VII SAB/Wa 79/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku J. A., M. Ł. i A. A. z dnia 24 stycznia 2019 r. z rażącym naruszeniem prawa; III...
z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie, powyższy przepis, uzyskał z dniem 17 maja 2011 r. w wyniku jego nowelizacji dokonanej ustawą z 20 stycznia 2011 r...

VII SAB/Wa 72/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-07

Lotnictwa Cywilnego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku M. A. z dnia [...] stycznia 2019 r. z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa...
. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie, powyższy przepis...

VII SAB/Wa 74/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-01

się wyroku; II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę...
z rażącym naruszeniem prawa, gdyż taka bezczynność stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa i jako taka powinna być interpretowana ściśle. Dodał, że zgodnie...

VII SAB/Wa 111/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-07

. z dnia [...] grudnia 2018 r.; III. stwierdza, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego...
, że przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszenia prawa, przyznania od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej na podstawie art. 154 § 7 w zw. z art. 149 §...

VII SAB/Wa 57/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżących...
administracyjnego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) wyznaczenie organowi 30-dniowego terminu na załatwienie sprawy; 3) zasądzenie na rzecz skarżącego...

VII SAB/Wa 56/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżących...
administracyjnego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) wyznaczenie organowi 30-dniowego terminu na załatwienie sprawy; 3) zasądzenie na rzecz skarżącego...

VII SAB/Wa 299/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, IV...
kadrowe oraz duża rotacja w składzie osobowym Komisji. W konsekwencji, zdaniem organu, jego działanie nie miało cech rażącego naruszenia prawa., Postanowieniem z dnia 15...
1   Następne >   +2   +5   +10   32