Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

nie było zgodności co do tego, czy nieważność ta jest skutkiem naruszenia właściwości, czy rażącego naruszenia prawa bądź braku podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 26...
/Wa 3170/15 (publik. LEX nr 2112799), iż brak właściwego upoważnienia do podejmowania określonych decyzji prowadzi do rażącego naruszenia prawa i powoduje nieważność...