Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 5004/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

stanu faktycznego i prawnego w sprawie czego skutkiem było utrzymanie w mocy decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, podczas gdy skarżący kasacyjnie...
sądowoadministracyjne i dlatego też w tym przypadku nie może być mowy o uznaniu, że decyzja odmawiająca skarżącemu prawa do kwatery został podjęta z rażącym naruszeniem prawa...