Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Op 6/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV...
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na zasadzie 149 § 2 P.p.s.a., sąd w tym przypadku może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi...

I SAB/Op 7/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV. zasądza...
przed wyrokowaniem Sąd umarza postępowanie w zakresie zarzutu bezczynności, orzekając tylko obligatoryjnie w kwestii ewentualnego rażącego naruszenia prawa., W rozpatrywanej sprawie...

I SAB/Op 8/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV...
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na zasadzie 149 § 2 P.p.s.a., sąd w tym przypadku może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi...

III SAB/Łd 14/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

również o stwierdzenie, że bezczynność ww. organu podatkowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz nałożenie przez Sąd na Naczelnika Urzędu Celnego II w [...] grzywny...
niezałatwienia sprawy w terminie, stwierdzając jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa) albo powinien wydać...

II SAB/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-01

; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek skarżącej o wymierzenie organowi grzywny. Przedmiotem niniejszej sprawy...
publicznej. Stowarzyszenie zażądało jednakże wymierzenia organowi grzywny oraz stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd...

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na zasadzie 149 § 2 P.p.s.a., sąd w tym przypadku może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony...

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV...
postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na zasadzie 149 § 2 P.p.s.a., sąd w tym przypadku może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu...

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV. zasądza...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na zasadzie 149 § 2 P.p.s.a., sąd w tym przypadku może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony...

I SAB/Op 13/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na zasadzie 149 § 2 P.p.s.a., sąd w tym przypadku może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony...

I SAB/Op 16/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV. zasądza...
w sprawie przewlekłość organu nie miała cechy rażącego naruszenia prawa. Oceniając stopień naruszenia prawa Sąd wziął pod uwagę fakt prowadzenia wielowątkowego postępowania...
1   Następne >   +2   6