Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

II OSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2015-04-24

gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.). W dniu 5 września 2012 r. J.G. wezwał Radę do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie ww. uchwały z dnia 21 września 2006...
naruszył art. 6, art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 k.p.a., ponieważ nie rozpoznał merytorycznie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na skargę Rada Miejska...