Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 24, poz. 173 ze zm.)., Organ wyjaśnił, że spod zakresu funkcji publicznej...
7 dni od daty uprawomocnienia wyroku bez uzależniania tego terminu od daty zwrotu akt do organu, stwierdzenie, że doszło do rażącego naruszenia prawa oraz zasądzenie...