Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 2280/22 - Wyrok NSA z 2023-03-28

rażącego naruszenia prawa (pkt 2), zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie sprawy...
Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji, stwierdził, że doszło do bezczynności organu, która miała charakter rażącego naruszenia prawa oraz zasądził zwrot kosztów postępowania., Sąd...

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

do dnia [...] lipca 2004 r., Pełnomocnik przedsiębiorcy zarzucił powyższej koncesji rażące naruszenie prawa, tj.:, - art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r...
prawa., Pojęcie 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jest w orzecznictwie sądowym interpretowane następująco: 'Zarzut rażącego naruszenia...

VI SA/Wa 2407/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

w terminie do dnia [...] lipca 2004 r., Pełnomocnik przedsiębiorcy zarzucił powyższej koncesji rażące naruszenie prawa, tj.:, - art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997...
naruszeniem prawa., Pojęcie 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jest w orzecznictwie sądowym interpretowane następująco: 'Zarzut rażącego...

II SAB/Wa 374/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-16

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz M. S. kwotę 100...
skarżącego brak udostępnienia informacji stanowi rażące naruszenie prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym zważył...

II SAB/Wa 246/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Oznacza to, że celem skargi na bezczynność organu administracji, jest doprowadzenie do wydania przez ten organ decyzji...
jednak miejsca z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Kwalifikacja naruszenia prawa jako rażącego musi bowiem posiadać pewne dodatkowe cechy w stosunku do stanu...

II SAB/Wa 245/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Oznacza to, że celem skargi na bezczynność organu administracji, jest doprowadzenie do wydania przez ten organ...
z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Kwalifikacja naruszenia prawa jako rażącego musi bowiem posiadać pewne dodatkowe cechy w stosunku do stanu określanego...

II SAB/Wa 58/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz skarżącego...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu...

VI SAB/Wa 35/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-18

1. stwierdza, że Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
lub przewlekłego prowadzenia postępowania (§ 1), a nadto rozstrzyga w kwestii, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). W przypadku...

II GSK 902/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

w terminie do dnia 13 lipca 2004 r., który to obowiązek skarżący następnie wykonał. Wnioskodawca zarzucił rażące naruszenie prawa, to jest art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy...
koncesji we wskazanym zakresie, organ administracji uznał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa, ponieważ stan prawny obowiązujący...

VI SAB/Wa 23/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z [...] kwietnia 2016 r. I. L. (dalej również strona, skarżąca) wniosła skargę...
oraz jej kwalifikowanej formy, to jest bezczynności z rażącym naruszeniem prawa., Przepisy p.p.s.a. nie definiują pojęcia bezczynności. W piśmiennictwie i orzecznictwie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15