Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

), jako rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa (art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)., Wobec powyższego jednoznacznie można stwierdzić...
, właśnie przepis art. 123 K.p.a. w związku z art. 28 K.p.a., stanowi zasadniczą podstawę prawną niniejszego postanowienia KNB., Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wystosował...