Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 2470/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

jednostce oceniającej zgodność o odmowie albo udzielenia akredytacji, a powyższe uchybienie jest równoznaczne z rażącym naruszeniem prawa i nieważnością zaskarżonego...
nadmiernych oraz nieugruntowanych w przepisach prawa wymagań, co w sposób rażący narusza zasadę pogłębiania zaufania obywateli;, 3. art. 8 k.p.a. poprzez konsekwentne...