Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SAB/Wa 1007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

się bezczynności w zakresie rozpatrzenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wyroku; 3. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wa 1006/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

się bezczynności w zakresie rozpatrzenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wyroku; 3. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wa 1004/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

się bezczynności w zakresie rozpatrzenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wyroku; 3. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wa 1003/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

się bezczynności w zakresie rozpatrzenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wyroku; 3. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wa 1023/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala skargę w pozostałym zakresie, 5. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz strony skarżącej [...] spółka...
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r poz. 2325 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) - o: stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wa 1024/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala skargę w pozostałym zakresie, 5. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz strony skarżącej [...] spółka...
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r poz. 2325 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) - o: stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; zobowiązanie...

IV SAB/Wa 1022/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

[...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala skargę w pozostałym zakresie, 5. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz strony skarżącej [...] spółka...
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r poz. 2325 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) - o: stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; zobowiązanie...

IV SAB/Wa 1021/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

[...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala skargę w pozostałym zakresie, 5. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz strony skarżącej [...] spółka...
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r poz. 2325 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) - o: stwierdzenie, że Urząd Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; zobowiązanie...

IV SAB/Wa 1011/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wyroku; 3. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w pozostałym...
Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie Urzędu Pracy [...] do załatwienia sprawy, wyznaczając 3-dniowy termin jej załatwienia...

IV SAB/Wa 1010/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wyroku; 3. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w pozostałym...
Pracy [...] dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie Urzędu Pracy [...] do załatwienia sprawy, wyznaczając 3-dniowy termin jej załatwienia...
1   Następne >   3