Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kolejnictwa X

II SAB/Ol 62/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

spotkały się z reakcją organu, Sąd oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt II)., W ocenie Sądu, omówiona bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, o czym...
rozpatrywać w kategoriach rażącego naruszenia prawa, oznaczającego wadliwość o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Jak wynika z odpowiedzi na skargę, bezczynność...