Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

ze względu na rażące naruszenie prawa poprzez niewłaściwe ustalenie opłaty sankcyjnej, a także ze względu na przeprowadzenie badań w laboratorium nieposiadającym pełnej...
nie mogą zostać zakwalifikowane jako mieszczące się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, bowiem rażące naruszenie prawa to oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa...

II GSK 1003/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

w świetle art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ze względu na rażące naruszenie prawa poprzez niewłaściwe ustalenie opłaty sankcyjnej, a także ze względu na przeprowadzenie badań...
. W ocenie Sądu zarzuty nie mogą zostać zakwalifikowane jako mieszczące się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, bowiem rażące naruszenie prawa to oczywiste naruszenie...

VI SA/Wa 1126/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

ten zarzut za niemieszczący się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, określonym treścią art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Zajął stanowisko, odwołując się do orzecznictwa sądów...
administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią...

VI SA/Wa 1125/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

badań w laboratorium nieposiadającym stosowej akredytacji. Uznał ten zarzut za niemieszczący się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, określonym treścią art. 156 § 1 pkt 2...
Kpa. Zajął stanowisko, odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas...

II GSK 65/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

[...] sierpnia 2013 r. P. J. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa w postaci braku wykazania, że kwestionowany...
' uzasadnienia decyzji nie ma wpływu na stwierdzenie, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W opinii Głównego Inspektora JHARS uzasadnienie decyzji zawiera wszystkie...

II GSK 58/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa w postaci braku wykazania, że kwestionowany produkt nie spełnia wymagań...
, zaś kwestia 'enigmatycznego' czy też 'lapidarnego' uzasadnienia decyzji nie ma wpływu na stwierdzenie, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W opinii Głównego Inspektora...

II GSK 1618/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

podstawy prawnej i nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalając skargę wskazał, że organy badające sprawy w trybie nadzoru...
prawidłowo ustaliły, że przedmiotowe decyzje K. Wojewódzkiego Inspektora JHARS nie były obarczone wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2...

VI SA/Wa 354/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

administracyjnych - wskazał na rozumienie pojęcia “rażącego naruszenia prawa', w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W uzasadnieniu organ wyjaśnił ponadto, że podstawą...
rażącego naruszenia prawa,, - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach w zw. z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów...

VI SA/Wa 1427/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

instancji, wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, (art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). W sposób rażący naruszony został bowiem w jej ocenie art. 11...
przesłanki rażącego naruszenia prawa - organ wydał decyzję z dnia z dnia [...] marca 2011 r. w której odmówił stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2010 r...

VI SA/Wa 1426/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

, wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, (art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). W sposób rażący naruszony został bowiem w jej ocenie art. 11...
w S.., Pismem z dnia 22 marca 2011 r. strona wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzucając, iż decyzje w sprawie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa - art. 11...
1   Następne >   +2   +5   +10   14