Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OSK 1143/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie zobowiązywania przez Sąd organu do wydania aktu (rozpoznania wniosku...
organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji...

I OSK 1144/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji orzeczenia jest odmienna od tej, jaka...
także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak i w zakresie ewentualnego wymierzenia grzywny organowi z urzędu. Treść sentencji...

I OSK 1108/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

(a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie zobowiązywania przez Sąd organu do wydania aktu...
nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia...

I OSK 1145/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji orzeczenia jest odmienna od tej, jaka winna...
także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak i w zakresie ewentualnego wymierzenia grzywny organowi z urzędu. Treść sentencji wskazuje...

I OSK 1106/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
zdanie drugie P.p.s.a. wobec jego niezastosowania w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 1107/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie...
jego niezastosowania w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ...

I OSK 1146/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
drugie P.p.s.a. wobec jego niezastosowania w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

III SAB/Kr 18/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-18

postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów I. stwierdza, że bezczynność Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II...
w postępowaniu prowadzonym przez Dziekana miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Skarżący podniósł, że pomimo upływu ponad rocznego okresu od daty uprawomocnienia...

III SAB/Łd 29/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-13

sądowoadministracyjne; 2. stwierdza, że bezczynność Dziekana Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Ł. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza...
z rażącym naruszeniem prawa., Z przepisu tego wynika á contario, że w przypadku wydania przez organ pozostający w bezczynności decyzji, postanowienia lub innego aktu...

I OSK 50/14 - Wyrok NSA z 2014-09-18

Dziekana Wydziału [...] w udzieleniu informacji publicznej, w pkt 1 stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pkt 2 orzekł...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zdanie drugie P.p.s.a.) oraz w zakresie wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu...
1   Następne >   +2   +5   7