Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 1587/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

nieważności decyzji zawiera przepis art. 156 § 1 kpa. Jedną z nich jest wymieniona w pkt. 2 ww. przepisu przesłanka rażącego naruszenia prawa., Na tle wykładni pojęcia...
'rażące naruszenie prawa' zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie ścierały się dwa poglądy dotyczące rozumienia tego pojęcia (por. wyrok NSA z dnia 28 listopada 1997 r...

III SAB/Gl 270/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-06

publicznej 1. stwierdza, że ,,A’’ w S. dopuścił się bezczynności w załatwieniu wniosku skarżącego, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza...
zgodności z prawem (legalności) tej działalności administracji publicznej, a więc czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do rażącego naruszenia prawa dającego...

II SA/Wa 2069/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

na rażące naruszenie prawa., Dyrektor Generalny Służby Więziennej, po rozpatrzeniu odwołania P. W., decyzją z dnia [...] października 2009 r. nr [...], na podstawie art. 138...
bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (pkt 3), została skierowana do osoby...

II SA/Wa 204/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

w [...] stwierdził nieważność wskazanych wcześniej decyzji Dyrektora Zakładu Karnego w [...] jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a), ponieważ przyznały...
za zajmowanie lokalu, nie zaś za posiadanie tytułu prawnego do niego. Akcentując, że interpretacja przepisów nie jest rażącym naruszeniem prawa, odwołał się do wyroków...

II SA/Wa 1369/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

równoważnika stanowi rażące naruszenie prawa i konieczna stała się eliminacja decyzji z dnia [...] lutego 2004 r. z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności...
określone w art. 156 § 1 kpa. Jedną z przesłanek jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)., Dodać należy...

II SAB/Ke 117/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-19

R. S. z dnia 11 czerwca 2021 r.; II. stwierdza, że Dyrektor Zakładu Karnego dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a)., Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela pogląd wyrażony w tezie...

II SAB/Op 2/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-02-07

się zobowiązania organu do rozpoznania wniosku z dnia 10 lipca 2022 r. oraz stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący wnioskował...
uzasadnia stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei uzasadniając wniosek o przyznanie sumy pieniężnej skarżący argumentował, że organ...

II SA/Wa 2013/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-03

zmianie, zaś rażące naruszenie prawa nie dotyczy sytuacji w zakresie interpretacji przepisów. Rażące naruszenie prawa musi być wyraźne, jednoznaczne i nie budzić...
się na poglądy doktryny, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy wystąpiły: 'oczywista sprzeczność pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a treścią przepisu...

II SAB/Ol 169/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-08

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek o wymierzanie organowi grzywny. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt...
) zobowiązania organu do załatwienia wniosku;, 2) stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) wymierzenie organowi grzywny w kwocie 500 zł;, 4...

II SAB/Wa 169/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; K. N. (dalej: 'Skarżący') pismem z 1 stycznia 2021 r. wniósł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
stwierdzenia, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie ciężkie, które nosi...
1   Następne >   +2   +5   +10   17