Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SAB/Gl 26/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-11

grudnia 2014r. o udostępnienie informacji publicznej, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Dyrektora Powiatowego...
o charakterze rażącego naruszenia prawa - jak wywodzi strona skarżąca, czy też nie - jak twierdzi organ., Jak wynika z przekazanych Sądowi akt w dniu wniesienia skargi organ...

II SAB/Łd 66/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-23

Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu...

II SAB/Go 2/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-10

, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz skarżącej Fundacji [...] kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem...
rozpoznania skargi w zakresie stwierdzenia, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.), W ocenie Sądu w niniejszej sprawie...

II SAB/Go 12/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-30

do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej, II. stwierdza, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III...
prawa ( zd. 1 ). Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa ( zd. 2 ). Stosownie zaś do §...

II SAB/Go 15/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-06

[...] r., II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz skarżącego M.S....
stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (zd. 2). Stosownie zaś do § 2 cytowanego przepisu sąd...

II SAB/Ke 110/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-08-12

dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz Fundacji F. kwotę 597 (pięćset...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a)., Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela pogląd wyrażony w tezie postanowienia...

II SAB/Gd 97/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-27

, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W myśl art. 149 § 2 p.p.s.a. sąd, w przypadku o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek...
, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu ww. przepisu...

II SAB/Po 125/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-15

się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącej z dnia 30 maja 2021 r. III. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Dyrektora...
z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., W okolicznościach niniejszej sprawy skarżąca Fundacja wniosła o wskazanie, ile było prowadzonych naborów na wnioski...

II SAB/Łd 221/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-09

miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B. do rozpoznania wniosku strony skarżącej...
rozpoznania skargi w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia - czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). W ocenie sądu...

II SAB/Bd 93/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-01

. o udostępnienie informacji publicznej, 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania...
rozpoznania skargi w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia - czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., W ocenie Sądu...
1   Następne >   +2   +5   8